1. Avtalet avser medlem och Frisk Sverige AB och/eller franchisetagare till Frisk Sverige AB och refereras nedan som FSAB.
 2. Medlemskap är personligt och kan ej överlåtas utan FSAB:s medgivande. Överlåtelse kan endast ske under kontraktstiden och under förutsättning att en fast avgift om 300:- betalas av medlemmen. FSAB förbehåller sig rätten att godkänna den nya medlemmen.
 3. Frysning av avtal kan beviljas av FSAB för frysbart medlemsskap. FSAB lämnar inget tillgodohavande retroaktivt.
 4. Frysning kan beviljas med 1 månad vid valfri 12 månaders period. Studenter har möjlighet att frysa 2 månader. Ytterligare frysning kan beviljas på grunder av graviditet, sjukdom eller skada som föranleder uppehåll i träningen om minst 30 dagar. Sjukdom eller skada som föranleder ett avbrott i träningen om mer än 6 månader ger anledning till att häva avtal utan iakttagande av uppsägningstid. Förhinder avseende sjukdom eller skada skall styrkas med läkarintyg.
  Erlagda träningsavgifter återbetalas ej.
 5. FSAB ansvarar ej för förluster eller skador på egendom eller person som uppstår under eller till följd av vistelse i FSAB:s lokaler. t ex. förlust eller skador på kläder och personlig egendom med mindre än att FSAB agerar oaktsamt.
 6. FSAB förbehåller sig rätten att andra öppettider, anslag därom skall finnas på anläggningen. Detta kan ske vid tillfällen som helgdagar, sommar och ändrade förutsättningar i verksamheten för FSAB.
 7. FSAB förehåller sig rätten att bestämma åldersgräns för vistelse i FSAB lokaler. Barn och ungdom som medföljer medlem är ålagda att vistas i lokaler förbehållna dem.
 8. FSAB fastställer de ordningsregler som gäller på anläggningen. Medlemmen förpliktar sig att följa de anvisningar som personalen ger avseende dessa.
 9. FSAB kan kräva att medlem lämnar dopingprov. Användande av dopingpreparat eller vägran att lämna dopingprov innebär avstängning från FSAB på livstid.
 10. Om medlem ensidigt avslutar sin giroöverföring utan giltigt skäl eller är sen med betalningar förfaller resterande avgifter till omedelbar betalning och överförs till inkasso.
 11. Medlemsavtal kan ensidigt hävas av FSAB efter avtalstidens slut med 30 dagars varsel.
 12. Medlem godkänner via detta avtal att Frisk Sverige AB har rätt att använda telefonnummer, mobilnummer och adress för kommunikation mellan FSAB, FSAB:s samarbetspartners och medlem. Medlem har rätt att bli bortplockad ur massutskick om så önskas.
 13. Som medlem har du tillgång till all träningsutrustning och alla instruktörsledda pass i mån av plats.
 14. Medlemskap ar personligt och kan ej utlånas till annan. Vid förlust av träningskort skall detta meddelas FSAB och ett nytt tilldelas mot en kostnad av 100:· för ersättningskort.
 15. Tilldelat medlemskort skall uppvisas vid varje besök. Tillträde kan nekas om identitet ej kan styrkas på annat sätt.
 16. Medlemmen förbinder sig att inte verka störande och på så sätt väcka anstöt eller irritation hos andra medlemmar.
 17. Förtäring av egen mat eller medförande av glasflaskor ar ej tillåtet.
 18. Medlemmen skall vara klädd i hela och rena träningskläder samt inneskor avsedda för träning vid
  vistelse i FSAB:s träningslokaler.
 19. Allt deltagande i aktiviteter sker på egen risk. Medlemmen ar själv ansvarig för att vara i sådan hälsomässig kondition att medlemsskap kan utnyttjas.
 20. Missbruk av ovanstående avtalspunkter kan medföra omedelbar avstängning och utan rätt till ersättning för utebliven träningstid

 • Kontakt

 • Priser

 • Öppettider


Frisk Sport & Fitness i Linköping AB

 

Göran Dyks Gata
582 24 Linköping
Telefon: 013-10 33 00

E-post: info@frisk-sverige.se

Org. nr. 556696-3517

Klicka här för att teckna medlemskap!Priser

36 mån 299:-/mån
24 mån 349:-/mån
12 mån 399:-/mån
6 mån 499:-/mån
3 mån 599:-/mån

Klippkort 10 ggr 995:-

Handduksabonnemang 39:-/mån

Studentpriser:

36 mån 239:-/mån
24 mån 289:-/mån
12 mån 339:-/mån
6 mån 439:-/mån
3 mån 539:-/mån

Läs komplett prislista här >>

Frisk Sport & Fitness har följande öppettider:

 

Veckodag Ordinarie Passerkort
Måndag 07.30 - 20.00 05.00 - 23.00
Tisdag 07.30 - 20.00 05.00 - 23.00
Onsdag 07.30 - 20.00 05.00 - 23.00
Torsdag 07.30 - 20.00 05.00 - 23.00
Fredag 07.30 - 18.30 05.00 - 23.00
Lördag 09.00 - 13.00  07.00 - 21.00
Söndag 15.00 - 19.00 07.00 - 21.00

 

app

Med vår Frisk-app kan du enkelt gå in på din Iphone eller Android och boka/avboka pass.

Vi är aldrig längre än ett knapptryck iväg!

Ladda hem appen:

appstore